Historie včelaření v regionu Mnichova Hradiště.

2016: Letos je tomu již 110 let od založení prvního včelařského sdružení v našem regionu. Ve Státním okresním archivu v Mladé Boleslavi je založen dokument pro obec Mnichovo Hradiště pod č.j. 17752/39 na jméno Včelařský spolek Mnichovo Hradiště, který byl ustanoven dne 23. prosince 1906 pod č.j. 279507/06.

110 let je dlouhá doba, kus historie, která uplynula od založení jednoho včelařského spolku. Z našich kronik víme, jak se již tehdy včelaři navštěvovali, vyměnovali si zkušenosti a tím dali podnět k založení prvního včelařského spolku ve Ždáru u Doubravy v letech 1895-1896, tedy o 10 let dříve než u nás v Mnichově Hradišti. V rámci tehdejšího okresu měl spolek pojmenování :

Včelařská jednota pro okres mnichovohradišťský kam docházeli včelaři z širokého regionu. Tato včelařská jednota měla tehdy již 92 členů. Spolek působil na velkém území a vzhledem k tehdejším možnostem byl pro mnohé nedostupný. V únoru 1906 bylo rozhodnuto rozdělit celkem mladý spolek na pět samostatně vystupujících podle regionů Ždár, Drahotice, Klášter, Bakov a Solec. Po tomto rozhodnutí se sešli zástupci z Bakova na první schůzi v Ptýrově, které předsedal přítel Beneš, lesní z Maníkovic a přednášejícím byl př. Rajtr, rolník z Dolánek. Druhá schůzka se konala ve Veselé a třetí v Malé Bělé, kde již bylo rozhodnuto o vzniku stanov a povolení spolku s názvem :

Včelařský spolek pro Bakov a okolí. První ustanovující schůze byla konána v Bakově dne 25. prosince 1906, kde byl již zvolen předseda př. Šetřil, řídící učitel, místopředseda př. Fukárek, jednatel př. Koťátko a pokladník př. Kolomazník. To jsou začátky našeho spolku, který byl narušen odstěhováním se předsedy př. Šetřila do Mnichova Hradiště a tak byl na ustavující valné hromadě, která se konala 29.12.1907 zvolen předsedou př. Fukárek a jako místopředseda př. Fračka. Název spolku zůstal až do 2. února 1915, kdy byl změněn na

Včelařský spolek pro Mnichovo Hradiště a okolí. Ze včelařského kalendáře vydaného pro rok 1928 se dočteme, že náš spolek byl veden v seznamu 374 krajinských spolků pod pořadovým číslem 185 ve vedení s drogistou Fr. Kolomazníkem, jednatelem V. Novotným, ředitelem hospodářské záložny, pokladníkem Emilem Průškem s počtem členů spolku 78. Dle zápisu v kronice, kterou vedli postupně př. Stříbrný a př. Syrovátka se dočítáme, že spolková činnost byla zaměřena na zajištění pokroku ve včelařství a lásce k vlasti. Na schůzích přednášeli zkušení včelaři a později i učitelé včelařství. Tyto schůze byly velmi hodnotné pro výměnu zkušeností. Konaly se také kurzy pro včelaře začátečníky, tvorby medového pečiva, medoviny a dalších medových produktů, dále i přednášky pro děti a výstavy. Konaly se zájezdy po vlasti i za kulturou, byla zřízena oplozovací stanice u Bílého Kříže poblíž Klokočky, konaly se kurzy chovu matek a tvorby oddělků. Promítaly se filmy o včelách a přírodě. Nyní je náš Mnichovohradišťský spolek největší na okrese Mladá Boleslav. K vývoji členské základny uvedeme několik čísel ze zachovaných kronik. V roce 1990 měla ZO 180 členů s 2179 včelstvy. V roce 2000 133/1345, v 2010 125/1180 a v 2015 128/1680. Po ztrátových letech začátkem nového milénia se od roku 2010 situace ve spolku stabilizovala a počet členů i včelstev dále narůstala. Nyní máme 130 členů, kteří působí na 155 stanovištích regionu s 1971 včelstvy. Průměrně chová každý člen 10 včelstev. Zapojují se mladší ročníky jako dědicové rodinného stříbra v podobě chovatelské znalosti, tak i novicové, kteří zkušenosti získávají z literatury, vlastní praxí nebo radou od blízkého chovatele, který se zpravidla ochotně poradí v nesnázích. Včelaření totiž nejen jako zájem ale i hospodaření naplňuje mnoho smyslů a dává člověku zažít dotek s přírodou při jejím pozorování a práce s její základní součásti, včelou, při vzniku ušlechtilé energetické potraviny a v neposlední řadě ozdravuje lidské tělo formou stimulace imunitního systému, nedocenitelnému přírodnímu lékaři. Rádi vás přijmeme mezi nás, chovatele.