Stránky organizace včelařů
Mnichova Hradiště a okolních obcí

18.6. Neodebrané léčivo bude po 25.6 nabídnuto dalším zájemcům/členům organizace.
10.6: Informace pro členy ZO: Vážení přátelé, u předsedy a jednatele je k odběru objednané letní léčivo
09.06: Matky z VU Dol jsou k vyzvednutí u předsedy. Objednavatelé byli vyzváni k odběru přes SMS.
30.04.2021: Výsledek vyšetření na mor včelího plodu vyšel s negativním výsledkem u všech hromadně zaslaných vzorků ve sledovaném koridoru naší organizace